REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.REDIL.COM.PL

 

Dostęp użytkownika do niniejszej witryny internetowej i korzystanie z niej podlegają zasadom określonym w poniższym regulaminie oraz obowiązującym przepisom prawa.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi zasadami, ponieważ korzystanie z witryny
www.redil.com.pl jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w witrynie www.redil.com.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

            1. Właścicielem witryny internetowej http://redil.com.pl/ jest "LIDER HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dawniej: Hurtownia Elektroniczna "Lider" Bogdan Maciąg Sp.J.) z siedzibą w Starachowicach, przy ul. Powstania Styczniowego 4, kod pocztowy 27-200, NIP: 664-21-30-842, dane do szybkiego kontaktu: telefon: 690-155-830, adres poczty elektronicznej: redil@redil.com.pl

            2. Za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej oraz obsługą realizacji zamówień odpowiada firma "LIDER HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

            3. Opinie i zapytania dotyczące pracy działu zamówień internetowych prosimy kierować na adres poczty elektronicznej redil@redil.com.pl

            4. Klient korzystając ze Strony ma możliwość pozyskania informacji na temat oferty Sklepu Internetowego oraz złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.

            5. Firma "LIDER HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa poprzez stronę www.redil.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów online zarówno przez osoby fizyczne, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

            6.  W związku ze zmianą Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 Spółka wystawia fakturę vat do zamówienia tylko wtedy, gdy w trakcie składania zamówienia Zamawiający poda NIP i dane firmy na którą ma być wystawiona faktura. Faktury vat nie są wystawiane dla zamówień przyjętych do realizacji/zrealizowanych, w których nie ujęty został NIP.

            7. Strona www.redil.com.pl jest co do zasady dostępna przez cały czas i zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Wszelkie planowane przerwy w dostępie do strony, bądź informację o opóźnieniach w realizacji zamówienia będą zamieszczane na stronie głównej www.redil.com.pl

            8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.

            9. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie i złożenie formularza zamówienia oraz prawidłowe przesłanie go do systemu elektronicznego.

            10. Poprawnie złożone zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną przekazaną na podany przez Klienta adres email, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia, informację na temat danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta), informację o konieczności zapoznania się z regulaminem oraz o przetwarzaniu danych osobowych.

            11. Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz 883 z późniejszymi zmianami).

            12. W przypadku wątpliwości co do treści danych lub zamówienia Klienta, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości.

            13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

            14. Dane osobowe Zamawiającego zostają wprowadzone do bazy danych firmy "LIDER HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa i zostają poddane szczególnej ochronie prywatności, zebrane informacje zostaną wykorzystane tylko do realizacji zamówienia.

 

CENY I DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

 

            1. Wszystkie produkty oferowane w witrynie internetowej www.redil.com.pl  są fabryczne nowe i posiadają gwarancję przyznawaną przez producenta/importera.

            2. Ceny towarów znajdujących się w witrynie www.redil.com.pl wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto. Koszt transportu pokrywa Kupujący na podstawie aktualnego cennika.

            3. Firma "LIDER HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa gwarantuje darmową wysyłkę dla zamówień powyżej 500zł brutto.

            4. Spółka "LIDER HURT" zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z witryny internetowej www.redi.com.pl bez podania przyczyny oraz do zmiany cen ofert znajdujących się w witrynie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych i przyjętych do realizacji.

            5. Spółka Lider Hurt nie odpowiedzialności za błędy dotyczące parametrów technicznych towarów, podane przez Producenta/Importera. Parametry i opisy oferowanych produktów są tylko orientacyjne i nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania. Spółka zastrzega sobie możliwość dostarczenia towarów w nieznacznie innych opakowaniach lub o innych parametrach niż te przedstawione na zdjęciach zamieszczonych na www.redil.com.pl. Zamawiający powinien po otrzymaniu od nas towaru sprawdzić czy jego właściwości nie odbiegają od wymagań Zamawiającego.

            6. Celem Spółki jest zapewnienie dostępności Towarów oferowanych na stronie internetowej oraz terminowa realizacja Transakcji. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających częściowo, całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, "LIDER HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia i o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Jednocześnie Spółka może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę. W przypadku odmowy przez Klienta, Spółka niezwłocznie zwróci świadczenie na rzecz Zamawiającego.

 

PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIA

 

            1. Klient dokonując Transakcji, ma do wyboru jedną z następujących form płatności:

 a) płatność kartą lub on-line za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.

 b) płatność kartą lub on-line za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez Przelewy24.

 c ) płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk Doręczyciela, za pokwitowaniem.

 d) przelew zwykły na rachunek bankowy Spółki

            ING Bank Śląski

            94 1050 1432 1000 0022 0767 3084

            dane do przelewu:

            LIDER HURT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
            ul. Powstania Styczniowego 4

            27-200 Starachowice

Uwaga: w tytule przelewu należy podać dane Zamawiającego

 e) płatność gotówką / kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego w siedzibie Spółki.

 

DOSTAWA

 

            1.  Firma "LIDER HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje zamówienia jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

            2.  Zamówione towary są dostarczane do Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Istnieje również odbioru osobistego pod adresem siedziby firmy: ul. Powstania Styczniowego, 27-200 Starachowice, w godz. 8:00-16:00

            3. Koszt transportu pokrywa Kupujący na podstawie aktualnego cennika:

    Przesyła opłacona – 12zł brutto

    Przesyłka pobraniowa – 15zł brutto

    Przesyłka darmowa – dla zamówień powyżej 500zł brutto.

            4. Spółka "LIDER HURT" nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską bądź ich niedostarczenie. Szacowany czas dostawy wynosi 2 dni robocze od chwili wysyłki przesyłki, najczęściej jest to jednak kolejny dzień roboczy.

            5. Firma "LIDER HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu m.in. dostarczenia uszkodzonych produktów lub ich opakowań.

 

ZWROTY

 

            1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

            2. W przypadku zwrotu należy dostarczyć towar (osobiście lub odesłać na własny koszt) na adres firmy:

"LIDER HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka   komandytowa

ul. Powstania Styczniowego 4

27-200 Starachowice

            3. Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, musi posiadać oryginalne pudełko (pudełko, wyposażenie, wypełnienia są nieodłącznym elementem sprzedaży i muszą być zwrócone w takiej samej formie) - szczególnie dotyczy to sprzętu AGD ze względów higienicznych. Zwrot musi być zabezpieczony w sposób który zabezpieczy produkt (w tym i opakowanie produktu) na czas transportu. Przesyłka powinna zawierać formularz odstąpienia od umowy z poprawnie wypełnionym rachunkiem bankowym na który zostaną zwrócone środki. Niezastosowanie powyższych zasad może skutkować odmową zwrotu i odesłaniem towaru na koszt klienta.
Nie przyjmujemy przesyłek "za pobraniem". https://lider.idetal.pl/img/cms/odstąpienie.pdf

            4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

 

REKLAMACJE

 

            1. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest wystawiony przez "LIDER HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa paragon lub faktura, które Zamawiający otrzymuje wraz z produktem.

            2. W przypadku reklamacji należy dostarczyć towar (osobiście lub odesłać na własny koszt) na adres firmy "LIDER HURT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w prawidłowej postaci tj. wraz z opisem usterki i z dołączonym dowodem zakupu, produkt nie zniszczony i w oryginalnym opakowaniu. Po otrzymaniu produktu zostanie on przekazany do działu reklamacji celem rozpatrzenia. Informacje dot. reklamacji można uzyskać pod adresem: serwis@lider.starachowice.pl

            3. Termin rozpatrzenia reklamacji oraz poinformowania o jej rozpatrzeniu klienta wynosi 14 dni od momentu wpływu reklamacji na adres Spółki: ul. Powstania Styczniowego 4, 27-200 Starachowice. Czas ten może się wydłużyć do 21 dni roboczych w sytuacji sprowadzania części przez serwis.

            4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient otrzyma towar pozbawiony wad lub w przypadku braku asortymentu otrzyma zwrot wpłaconej należności. Zwrotów należności dokonujemy przelewem na wskazane przez Klienta konto.

            5. Wszelkie wady dostarczonego towaru, zauważone braki, jak i błędnie zrealizowane zamówienia powinny zostać niezwłocznie zgłoszone w formie pisemnej (e-mailem: redil@redil.com.pl lub telefonicznie 690-155-830), nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania towaru przez Zamawiającego.

            6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałej podczas transportu i jakiekolwiek niezgodności w towarze muszą zostać spisane na protokole niezgodności wraz z kurierem w dniu dostawy towaru. W innym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

            1. Firma „LIDER HURT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jest z postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

            2. Zarejestrowanie i złożenie zamówienia w witrynie internetowej www.redil.com.pl jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

            3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).